O společnosti

Sídlo společnosti:
"APR" spol. s r.o., Bělčická 3184/24, 141 00 Praha 4
Tel.: 272 764 421, e-mail: aprpraha@apr.cz
Sklad, expedice zboží:
"APR" spol. s r.o., Budovcova 2, 612 00 Brno
Tel.: 549 210 078, e-mail: aprbrno@apr.cz
IČO: 44792883  DIČ: CZ44792883
Bankovní spojení: Komerční banka 150108041/0100,
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 5225

Společnost "APR" spol. s r.o. působí na českém trhu od roku 1991. Nosným oborem naší činnosti jsou dodávky in vitro diagnostik a přístrojového vybavení v souladu s trendem automatizace v hematologii, imunohematologii, imunogenetice, imunologii, alergologii a serologii. Společnost je předním distributorem výrobků světových renomovaných dodavatelů zejména firem: IMMUCOR Inc., HITACHI Chemical Diagnostics Inc., Omega Diagnostics Ltd., Bio-Techne s.a.s. a Luminex Corporation.